I Ja mam talent

Kontakt

Miejskie Przedszkole nr 12
Al. płk. Szczepańskiego 2
tel.: 16 621 11 73
e-mail: przedszkole.12@vp.pl

I Ja mam talent

Dnia 16 maja w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu odbyły się VII artystyczne prezentacje twórczości przedszkolaków „ I Ja mam talent”. Mali artyści zaprezentowali swoje umiejętności                 w kategoriach : śpiew , taniec, słowo, muzyka. Nadrzędnym celem prezentacji jest promocja twórczości artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym, ich uzdolnień i talentów. Dziecko w sposób naturalny jest twórcą a praca nauczycieli nad rozwojem ich aktywności twórczej to główne i zasadnicze cele wychowania przedszkolnego. VIII Artystyczne Prezentacje Twórczości Przedszkolaków „ I Ja mam talent” odbyły się w radosnej atmosferze, wśród śpiewu, tańców, wierszowania i muzykowania.