Parada Schumana

Kontakt

Miejskie Przedszkole nr 12
Al. płk. Szczepańskiego 2
tel.: 16 621 11 73
e-mail: przedszkole.12@vp.pl

Parada Schumana

Parada Schumana w Jarosławiu
Uczestnicy jarosławskiej Parady Schumana przeszli kolorowym korowodem wokół Ratusza. W paradzie udział wzięli uczniowie jarosławskich szkół podstawowych, przedszkoli, żłobka wraz z opiekunami i rodzicami. Tegoroczna Parada Schumana, miała szczególny charakter, odbywała pod ogólnopolskim hasłem "Wybieramy Europę" i w związku z 15. rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej.
"Deklarację Schumana", uważa się za początek tworzenia obecnej Unii Europejskiej. Parada Schumana to najlepsza okazja, by wspólnie wyrazić poparcie dla idei integracji europejskiej.
Uczestnicy jarosławskiej Parady Schumana w radosnej atmosferze nieśli unijne flagi, transparenty reprezentowanych szkół oraz flagi państw europejskich, których byli w tym dniu reprezentantami. Były śpiewy, tańce, konkursy, gry. Wszystkie szkoły, przedszkola przygotowały programy artystyczne, dziękujemy rodzicom za wsparcie i pomoc.