Powitanie Wiosny - Topienie Marzanny

Kontakt

Miejskie Przedszkole nr 12
Al. płk. Szczepańskiego 2
tel.: 16 621 11 73
e-mail: przedszkole.12@vp.pl

Powitanie Wiosny - Topienie Marzanny

MARZANNO, MARZANNO!
TY ZIMOWA PANNO!
ZIMĘ DZIŚ ŻEGNAMY,
A WIOSNĘ WOŁAMY
WIOSNO, WIOSNO, WIOSNO
PRZYBYWAJ!!!
 
     21 marca - Pierwszy dzień wiosny tego dnia tradycyjnie w naszym Przedszkolu na pożegnanie Zimy "topiliśmy" Marzannę. Wszystkie grupy przedszkolne zebrały się przed przedszkolem i rozpoczęły marsz  ku wiośnie, oczywiście z Marzanną na honorowym miejscu. Za pomocą głośnych okrzyków, piosenek i wierszy prosiliśmy wiosnę aby już do nas przybyła. Dzieci symbolicznie, dokonały utopienia Marzanny, wesoło krzycząc pożegnalne hasła a do przedszkola, przedszkolaki wróciły z zielonym „Gaikiem”.marzanna_zpsf992c504