Konkurs plastyczny ,,Najpiękniejsza Marzanna

Kontakt

Miejskie Przedszkole nr 12
Al. płk. Szczepańskiego 2
tel.: 16 621 11 73
e-mail: przedszkole.12@vp.pl

Konkurs plastyczny ,,Najpiękniejsza Marzanna" rozstrzygnięty !

Dzieci z grupy Słoneczek  wzięły udział w konkursie plastycznym organizowanym  przez Burmistrz Miasta Jarosławia i Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu na ,,Najpiękniejszą  Marzannę
Wykonana przez dzieci i opiekunów”. Marzanna została wyróżniona i nagrodzona nagrodą specjalną przez Dyr. CK i P w  Jarosławiu.
Celem konkursu było: przybliżenie tradycji pożegnania zimy, zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycją ludową, rozbudzenie twórczej aktywności wśród dzieci i młodzieży.