Adaptacja w przedszkolu

Adaptacja w przedszkolu

SZANOWNI RODZICE!
WARTO POŚWIĘCIĆ CZAS NA DOBRE PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
 
Adaptacja -  to inaczej przystosowywanie się,  tendencja do „dopasowywania” się do środowiska w sposób sprzyjający przetrwaniu,  rozwijaniu się.  Adaptacja to proces i  wymaga czasu.
 - Od trzeciego roku życia dziecka zaczyna się okres zwany przedszkolnym. Oznacza to, że trzylatek może już pozostać przez dłuższy okres czasu poza domem i pod opieką osób trzecich, innych niż dotychczasowi.
- Należy też  pamiętać, że nie wszystkie dzieci osiągają taką gotowość  i  dojrzałość w jednakowym czasie. 
          Wyniki badań nad adaptacją dzieci do przedszkola
  - Nie ma wyraźnego związku pomiędzy wiekiem dziecka a kosztami przystosowania się do przedszkola.
 - Istnieje  silny związek pomiędzy przystosowaniem się dzieci do przedszkola a ich dotychczasowym rozwojem,  a także doświadczeniem. Jeżeli dziecko rozwija się harmonijnie proces adaptacji do przedszkola nie powinien być skomplikowany. Jeżeli rozwój dziecka nie jest harmonijny  proces adaptacji może być dłuższy i trudniejszy.
 Dlaczego dzieci  mają trudności w adaptacji do przedszkola?
 - Zagrożeniu ulega poczucie bezpieczeństwa. Potrzeba bezpieczeństwa jest jedną z  najważniejszych  potrzeb psychicznych.
  - Dziecko ma jeszcze problemy w słownym porozumiewaniu się
    - Nie potrafi jeszcze dokładnie przekazać tego, co dla niego jest ważne
    - Nie potrafi też dokładnie zrozumieć tego, co dla innych jest ważne
   - W domu wszyscy rozumieją jego skróty słowne, gesty i mimikę
   - Nauczyciel w przedszkolu musi mieć czas na poznanie form komunikowania się dziecka
z otoczeniem.
 
Przez długi czas może  kojarzyć nauczycielkę, nawet najmilszą  z poczuciem utraty bezpieczeństwa,  
z rozstaniem
( dlatego płacze na jej widok, nie chce patrzeć na nią).
Emocje związane z rozstaniem się z rodzicami  blokują poznawanie nowego otoczenia; dziecko jest skoncentrowane na swoich emocjach i nie interesują go rówieśnicy, nowe zabawki, pomieszczenia. Potrzebuje czasu na oswojenie się z tym wszystkim.
 Czas pobytu w przedszkolu jest inaczej rejestrowany przez dorosłych, inaczej rejestruje go i odbiera dziecko, które przeżywa strach ( stąd nagminne pytania” kiedy i czy mama po mnie przyjdzie).
 Jak można ułatwićdziecku adaptację w przedszkolu?
Ułatwimy ją kształtując odpowiednie nawyki związane z samodzielnością i życiem w grupie społecznej
( rówieśniczej).

W procesie kształtowania dziecięcych  nawyków wiele zależy od dorosłych, od ich zachowań. Dziecko obserwuje i zachowuje się podobnie. 
 Jakie nawyki kształtować u dzieci trzyletnich?  
Nawyk właściwego zachowania się przy stole
- pomoc przy nakrywaniu do stołu,
- sprzątanie po posiłku,
- właściwe siedzenie na krześle przy stole i zajmowanie się tym, co trzeba-jedzeniem.
 Bardzo ważne jest, żeby dziecko zrozumiało,  po co usiadło przy stole
i czego się od niego oczekuje,  także formy grzecznościowe: proszę ,dziękuję, było smaczne  .

Złe nawyki tworzą się wówczas, gdy jedzenie mylone jest z zabawą lub kojarzone ze zmuszaniem.
Dziecko skutecznie uczy się dobrych manier gdy dorosły  w odpowiednim momencie podpowie mu co ma robić, nie skąpi pochwał, gdy dziecko dobrze się zachowuje, w nagrodę dostaje np. ulubioną potrawę
     Nawyk właściwego zachowania w toalecie są to dla dzieci trudne problemy
Każdej czynności związanej z korzystaniem z toalety należy uczyć osobno:
zdejmowanie bielizny, załatwienie się, wycieranie pupy, mycie i wycieranie rąk.
Dorosły musi podpowiadać, co kolejno trzeba robić a po wykonaniu tych czynności wyraźnie chwalić.
 Nawyk samodzielnego rozbierania się i ubierania sięod stopnia opanowania tych czynności zależy samodzielność dziecka.
Bardzo niekorzystne jest wyręczanie dziecka, krytykowanie.
Dorosły musi wykazać się cierpliwością,
Przewidzieć czas, który będzie dziecku potrzebnyna poradzenie sobie z ubraniem lub rozebraniem się, a także pomagać mu  z oznaczaniem przodu i tyłu ubrań,z dopasowywaniem butów do nóg ( prawy na prawą nogę lewy na lewą).
 Nawyk dbałości o to aby rzeczy były na swoim miejscu  -   
W trzecim roku życia dziecko potrafi dostrzec ład w otoczeniu i cieszy się z tego, bałagan kojarzy mu się z niewygodą i kłopotami.
Trzylatek garnie się do pomagania i  trzeba z tego skorzystać, organizować wspólne sprzątanie, pokazywać dziecku co i jak trzeba robić, nie karcić i wstrzymywać się od ciągłego poprawiania.
 Nawyk bezkonfliktowego  układania się do snu i radosnego budzenia się
Jak w wielu innych sytuacjach wiele zależy od dorosłych. 
Dobrze jest zadbać o ceremoniał zakończenia dnia, pożegnania się z domownikami, 
Pozwolić na dokończenie zabawy, pomóc przy myciu i przebieraniu się,  opowiedzieć bajkę na dobranoc, przytulić itp.
 Nawyk poszanowania czyjegoś wysiłku , pomagania innym -  dotyczy to zwyczajnych spraw:
Trzeba wycierać buty, bo się nabrudzi i trzeba będzie myć podłogę, trzeba zamykać drzwi, nie można rozrzucać przedmiotów bo robi się bałagan.
Gdy dziecko stara się pomóc, trzeba to docenić: głośno opowiadać co dobrego zrobiło, jakie to jest ważne i potrzebne dla innych
 Co pomaga w kształtowaniu nawyków?
                                           
 • Okazywanie zadowolenia z każdego przejawu samodzielności dziecka.
 • Unikanie nadmiernego krytycyzmu. Nadmierne korygowanie dziecięcych czynności powoduje, że dziecko kojarzy czynność, której ma się nauczyć z niezadowoleniem dorosłego i przykrymi doznaniami. Zamiast podejmować aktywność, próbować, będzie unikać wykonywania tego o co dorosły prosi. Przewidując przykrości będzie się bronić płaczem, złością, obrażaniem się. Nadmierny krytycyzm jest groźny bo zniechęca
   i uczy bezradności.
 • Cierpliwość . Nie udało się raz, to nic, trzeba docenić wysiłek dziecka, dalej zachęcać, podtrzymywać w dążeniu ocelu tak długo aż dziecku uda się opanować to czego od niego oczekujemy.
 • Systematyczność i konsekwencja - bez tego nie da się nauczyć dziecka czynności samoobsługowych, przekształcić je w nawyki. Nie należy zrażać się brakiem natychmiastowych sukcesów.
 
Najważniejsze, aby dziecko gromadziło osobiste doświadczenia i określało słowami ( tak jak potrafi) to, co dostrzega, co robi i co odczuwa.
 W tym wszystkim trzylatek potrzebuje obecności i wsparcia osoby dorosłej.
 Ważne są gesty dorosłego, bo kierują dziecięcą  uwagę na to co istotne.
 • Zbyt długie tłumaczenia, wyjaśnienia powodują, że dziecko przestaje słuchać.
 • Ważne jest porozumiewanie się niewerbalne a więc: mimika, gesty
  i sposób wyrażania emocji, bo z takiego przekazu dziecko trzyletnie najwięcej korzysta.
  Ucząc się po prostu kopiuje zachowania dorosłego.
 Jeżeli dorosły jest radosny dziecko będzie reagować w taki sam sposób.
 • Jeżeli dorosły pokazuje że jest mu przyjemnie, gdy wykonuje jakąś czynność, dziecko będzie
  z przyjemnością wypełniało różne zadania.
 • Jeżeli dorosły będzie się cieszyłz wykonanej do końca czynności, dziecko nie będzie skłonne do porzucania rozpoczętych zajęć.
 Ale uwaga- jeżeli dorosły krzyczy to i dziecko będzie krzyczało . Jeżeli zwraca się do dziecka podniesionym tonem, to ono tylko taką mowę będzie rozumiało. Gdy dorosły okazuje agresję to ono również będzie agresywne.
 Już teraz  zachęcaj i motywuj dziecko do:
 Samodzielnego mycia rączek, buzi
 • Samodzielnego ubierania się, zakładania tego co potrafi
 • Zapinania guzików
 • Podejmowania przez dziecko prób samodzielnego zjadania posiłków,
Umiejętność gryzienie pokarmów różnej konsystencji – mięsa, warzyw, owoców jest bardzo istotna dla rozwoju narządów mowy, dlatego należy zachęcać dzieci do gryzienia marchewki, jabłek , kalarepki.
 • Korzystania z sedesu i używania papieru toaletowego; wycierania nosa w chusteczkę
 • Malowania farbami, rysowania kredkami, lepienia z plasteliny
 • Chodzenie jak najwięcej i nie używania wózka.
 Ubieranie dziecka do przedszkola:
 Spodnie, spódniczki na gumkę, - nie za luźną ani nie za ciasną.
 • Ubieranie na cebulkę, które zabezpieczają przed przegrzaniem lub zziębnięciem.
 • Pantofle na bezpiecznej podeszwie, zakryte, nie sznurowane, łatwe do założenia.
 • Nakrycie głowy, także w okresie letnim,
 • Buty wyjściowe łatwe do zakładania, zapinane najlepiej na rzepy, sznurowane (jeżeli dziecko sobie z tym radzi)
 • Zapasowa bielizna i ubranie , chusteczki jednorazowe – do wykorzystanie wtedy gdy zachodzi tego potrzeba.
 Właściwe ubieranie dziecka do przedszkola jest szczególnie ważnew kształtowaniujego samodzielności. Wygodne ubranie , które można łatwo rozpiąć, ściągnąć ,czy podciągnąć ma korzystny wpływ na szybkość samodzielnych działań dziecka i poczucie osiągania sukcesu.
 Dojrzałość do podjęcia roli przedszkolaka.
 Kiedy dziecko jest dojrzałe do podjęcia roli przedszkolaka? Przedstawione poniżej aspekty rozwoju opisują sytuację optymalną dla dziecka:
 osiągnęło względną niezależność od rodzica/ opiekuna,
 • zdobyło w dotychczasowych relacjach społecznych określony stopień „ ufnego przywiązania” , pozwalającego na rozstanie się
  z rodzicem, pozytywne poznawanie nowego otoczenia, okazywanie radości na powrót rodzica.
 • potrafi rozeznać się w oczekiwaniach i postawach społeczeństwa co do sposobów wyrażania emocji i  afektów ( zasada okazywania emocji),
 • rozumie i wykorzystuje  informacje o emocjach innych do regulowania własnego zachowania
  ( odniesienie społeczne),
 • przejawia podstawowe zachowania prospołeczne: dzielenie się, współpraca i  pomaganie
  ( to zależy od środowiska, doświadczeń,  rozwoju umysłowego-  wraz z wieki.
 • em tych zachowań jest coraz więcej ale zależność nie jest prosta),
 • nie tylko rozpoznaje ale i potrafi wczuć się i przezywać emocje innych (empatia),
 • ma pewną świadomość zasady co moje to także twoje, a nie tylko co moje to moje,
 • rozwija się harmonijnie pod względem umysłowym ( szczególnie ważny jest rozwój mowy)
   źródło Internet