Dzień przedszkolaka

Dzień przedszkolaka

06.30 - 07.45 Schodzenie się dzieci. Tworzenie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Oglądanie książek, albumów, czasopism. Prace  porządkowe w sali.
07.45 - 07.55 Ćwiczenia poranne.
07.55 - 08.05 Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.
08.05 - 08.30 Śniadanie
08.30 - 09.00 Przygotowanie do zajęć.
09.00 - 09.40 Zajęcia dydaktyczne będące realizacją treści z programu wychowania przedszkolnego „Razem w przedszkolu”.
09.40 - 09.50 II śniadanie - owoce
09.50- 10.00 Przygotowanie do wyjścia do ogrodu – czynności  samoobsługowe.
10.00- 11.15 Pobyt w ogrodzie – zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, zabawy dowolne.
11.15 – 11.30 Czynności higieniczne w łazience oraz przygotowanie do obiadu.
11.30 – 12.15 Obiad.
12.15 – 13.45 Odpoczynek - Gr. I.
12.15 – 12.30 Odpoczynek –słuchanie muzyki, bajek, opowiadań - Gr. II; Gr. III;  Gr. IV.
12.30 -13.45 Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe, zabawy dowolne w sali lub ogrodzie przedszkolnym.
12.30 – 15.00 Realizacja zajęć dodatkowych w ustalonych godzinach w poszczególnych grupach
13.45 – 14.00 Czynności higieniczne w łazience oraz przygotowanie do  podwieczorku.
14.00 -14.30 Podwieczorek.
14.30-16.30 Stworzenie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Praca indywidualna i zespołowa. W zależności od pory roku – zabawy dowolne w ogrodzie. Rozchodzenie się dzieci.

PODZIAŁ   CZASU  PRZEZNACZONY  DLA   TRZYLATKÓW  WG   PROPORCJI ZAGOSPODAROWANIA   CZASU  DZIECKA W   PRZEDSZKOLU   ZGODNY  Z  PODSTAWĄ   PROGRAMOWĄ
 
Podział czasu zgodnie
z Podstawą programową
Poniedziałek wtorek Środa czwartek piątek razem
Czas przeznaczony na zabawę 50min 50min 50min 50min 50min 250min
Zajęcia ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe w ogrodzie przedszkolnym  
60min
 
60min
 
60min
 
60min
 
60min
 
300min
Zajęcia dydaktyczne wg wybranego programu przedszkolnego  
40min
 
40min
 
40min
 
40min
 
40min
 
200min
Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne  i dowolnie zagospodarowany czas przez nauczyciela  
150min
 
150min
 
150min
 
150min
 
150min
 
750min
 

PODZIAŁ  CZASU PRZEZNACZONY  DLA  CZTEROLATKÓW  I PIĘCIOLATKÓW  WG  PROPORCJI   ZAGOSPODAROWANIA  CZASU  DZIECKA  W  PRZEDSZKOLU   ZGODNY               Z  PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ
 
Podział czasu zgodnie
z Podstawą Programową
Poniedziałek wtorek Środa czwartek piątek razem
Czas przeznaczony na
 zabawę
60min 60min 60min 60min 60min 300min
Zajęcia ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe w ogrodzie przedszkolnym  
60min
 
60min
 
60min
 
60min
 
60min
 
300min
Zajęcia dydaktyczne wg wybranego programu przedszkolnego  
60min
 
60min
 
60min
 
60min
 
60min
 
300min
Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne   i dowolnie zagospodarowany czas przez nauczyciela  
120min
 
120min
 
120min
 
120min
 
120min
 
600min