O nas

O nas

Nasze przedszkole jest miejscem wyjątkowym, położonym w parku wśród zieleni drzew, z dala od wzmożonego miejskiego hałasu. W otoczeniu przedszkola znajduje się również ogródek jordanowski wyposażony w sprzęt do zabaw, piaskownicę, drabinki, huśtawki. Całość tworzy rozległą przestrzeń, w której dzieci chętnie przebywają bawiąc się na świeżym powietrzu.

Obiekt przedszkola jest sukcesywnie remontowany i modernizowany. Posiadamy nowocześnie wyposażoną kuchnię. Oferujemy dzieciom cztery posiłki dziennie: 8,15- śniadanie, 10,00- drugie śniadanie, 11,30- drugie danie, 14,00- pierwsze danie.

Przedszkole posiada cztery sale do zajęć i zabaw, bardzo dobrze wyposażonych w różnego rodzaju zabawki, kąciki tematyczne oraz pomoce dydaktyczne. Praca wychowawczo- dydaktyczna z dziećmi realizowana jest w grupach:

 • Grupa I - "Motylki"
 • Grupa II - "Stokrotki"
 • Grupa III- "Słoneczka"
 • Grupa IV - "Biedronki”

Dla dzieci 3-letnich organizujemy odpoczynek po obiedzie.

Naszym wychowankom zapewniamy opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i personelu pomocniczego. Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje osiągając najwyższe stopnie awansu zawodowego. Nadto posiadają predyspozycje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. W działaniach wychowawczych uwzględniają indywidualne potrzeby dzieci.

Zajęcia realizujemy w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego( Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół).

Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego:
 "Nasze przedszkole” wspomagający rozwój aktywności dzieci autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej oraz Wiesławy Żaby-Żabińskiej.
 
Wspieramy wszechstronny rozwój dzieci poprzez prowadzenie aktywnej współpracy ze szkołami i instytucjami;

 • Szkołą Podstawową nr 4 w Jarosławiu - udział dzieci w konkarsach przyrodniczych i ekologicznych, wspólnych zabawach,
 • Miejską Biblioteką - udział dzieci w lekcjach głośnego czytania, konkursach plastycznych,
 • Miejskim Domem Kultury w Jarosławiu - udział w wystawach plastycznych,

Wspomagamy dzieci w dążeniach do osiągania drobnych sukcesów, wzmacniamy ich wiarę we własne siły. Prezentujemy umiejętności i zdolności naszych wychowanków w konkursach plastycznych i przeglądach, gdzie dzieci zdobywają nagrody i wyróżnienia.

Rada Rodziców aktywnie wspiera wszystkie nasze działania angażując się w organizację uroczystości przedszkolnych: Pasowanie na Przedszkolaka. Spotkanie ze Świętym Mikołajem, Wigilia w Przedszkolu, Spotkania opłatkowe, Dzień Babci i Dziadka, Zabawa Karnawałowa, Dzień Dziecka, Dzień Mamy i Taty - Święto Rodziny , Pożegnanie starszaków.

Informacje  dotyczące  opłat

Miejskie Przedszkole Nr12  prowadzi oddziały całodzienne, w których realizacja zajęć, zgodnie ze statutem placówki, zakłada całodzienną obecność dziecka w przedszkolu. W ramach tych zajęć od godz. 7.30 do godz. 12.30 realizowana jest nieodpłatnie podstawa programowa. Spełniając oczekiwania rodziców przebywanie dziecka  w przedszkolu może być wydłużone, zgodnie z czasem pracy placówki, tj. od godz. 6.30 do godz. 16.30. Przy ustalaniu miesięcznej opłaty za świadczenia w przedszkolu przekraczające wymiar zajęć bezpłatnych w zakresie realizacji podstawy programowej ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji tych zajęć w wysokości:

 • od 6.30 – 7.30 – wolne od opłat
 • od 7.30 – 12.30 – bezpłatna realizacja podstawy programowej
 • od 12.30 – 13.30 – 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka                                                    w przedszkolu.
 • od 13.30 – 14.30 – 1 zł, za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka                                                     w przedszkolu
 • od 14.30 – 15.30 – 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka                                                    w przedszkolu
 • od 15.30 – 16.30 – 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka                                                  w przedszkolu

Zajęcia wykraczające poza podstawę programową są bezpłatne   i obejmują w szczególności:

 • Działania wspomagające rozwój umysłowy, fizyczny i ruchowy dziecka
 • Działania rozwijające zainteresowania i zdolności dziecka (zajęcia teatralne, taneczne, plastyczne, przyrodnicze,)

Informujemy, że przedszkole ma zakupiony piec konwekcyjno-parowy w celu zapewnienia zdrowego żywienia dzieci, potrawy sa przygotowywane są bez dodatku tłuszczu oraz z minimalną ilością soli. Podczas pobytu w przedszkolu, oprócz napoi serwowanych do posiłku dzieci otrzymują na prośbę wodę lub wodę z cytryną, dostępną w każdej sali bez ograniczeń.
Dla dzieci wymagających diet eliminacyjnych jadłospis jest odpowiednio modyfikowany.

Koszt dziennego wyżywienia (trzy posiłki) od 01.03.2022r. wynosi 9,50 zł.

w tym : śniadanie, owoce – 3,00 zł
                obiad ( II danie) – 4,50zł
                podwieczorek ( zupa, chleb z masłem) – 2,00 zł