Learn Play Fun

Kontakt

Miejskie Przedszkole nr 12
Al. płk. Szczepańskiego 2
tel.: 16 621 11 73
e-mail: przedszkole.12@vp.pl

Learn Play Fun

Głównym celem nauki języka angielskiego w przedszkolu jest możliwość osłuchania z językiem obcym, rozróżnianie języka obcego od ojczystego, oraz rozwijanie zdolności i umiejętności językowych dzieci w wieku przedszkolnym.

To stworzenie atmosfery zabawy, która sprzyja nauce w przypadku najmłodszych uczniów, motywowanie dzieci oraz wykorzystywanie ich naturalnych predyspozycji do rozwijania umiejętności językowych. Nauczanie języka angielskiego ma wspomóc rozwój kompetencji komunikacyjnej dziecka, wdrażać dziecko do pracy w grupie, rozwijać wrażliwość dziecka oraz jego zdolności twórcze, a także umacniać jego wiarę we własne siły i w możliwości.

Nauka języka angielskiego w przedszkolu znacząco różni się od lekcji językowych w późniejszych latach edukacji szkolnej, bowiem koncentruje się na nauczaniu tylko dwóch sprawności: słuchania i mówienia.
 
W zakresie umiejętności słuchania, nadrzędnym celem jest oswojenie dzieci z brzmieniem języka angielskiego, prezentowanie poprawnej wymowy i intonacji.
Przykładowe techniki nauczania słuchania to:
- słuchanie nauczyciela z jednoczesnym reagowaniem na jego rutynowe polecenia tj. Wstań, Usiądź, Czy możesz pozbierać…?, Czy możesz podać…?, Zaśpiewajmy, Powtórz;
- słuchanie i wykonywanie poleceń w ramach czynności plastycznych i manualnych, tj. pokoloruj, narysuj;
- reagowanie całym ciałem (TPR) na usłyszane polecenia tj. skacz, klaśnij w dłonie;
- wskazywanie właściwych przedmiotów – rozumienie ze słuchu;
- ogólne rozumienie usłyszanej historyjki.
 
Rozwijanie sprawności mówienia polega na zachęcaniu dziecka do powtarzania słów, zwrotów, prostych wierszyków, odgrywania prostych scenek komunikacyjnych. Należy jednak pamiętać, że w nauczaniu małych dzieci nadrzędną rolę przypisuje się rozumieniu ze słuchu; nie należy zmuszać dzieci do mówienia, respektując potrzebny im okres ciszy.
Głównym źródłem słownictwa na zajęciach z języka obcego na poziomie przedszkolnym są karty obrazkowe (flashcards), piosenki, wierszyki, rymowanki i opowiadania (stories), przekazywane w formie nagrania oraz przez nauczyciela. 

Utrwaleniu słownictwa służą zabawy: Chinese whispers, Say Hello with your hand (foot, nose)! , Now you are cars! Drive!, Simon says…, What’s missing?, Spider, różnego rodzaju zgadywanki (Hide the flashcards), tory przeszkód z wykorzystaniem flashcards oraz zabawy Total Physical Response (TPR) - touch something green, bring something small, round.

Zapraszamy do Galerii zdjęć.