Zbieraj baterie - chroń środowisko

Kontakt

Miejskie Przedszkole nr 12
Al. płk. Szczepańskiego 2
tel.: 16 621 11 73
e-mail: przedszkole.12@vp.pl

Zbieraj baterie - chroń środowisko

6. grudnia 2017r.  grupę starszaków „Biedronki” odwiedziła pani Kasia Ruszała ze Stowarzyszenia Ekoskop z czwartą edycją programu „Naładowani Ekologią”, którego celem jest promowanie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami, w szczególności zasadami selektywnej ich zbiórki. Przedszkolaki miały okazję dowiedzieć się  o konieczności zbierania zużytych baterii na podstawie bajki  „Opowieść o lisie i polanie.” Zużyte baterie, to odpad niebezpieczny, ponieważ zawierają metale ciężkie: rtęć, kadm, ołów oraz cynk, nikiel, mangan czy miedź. Jedna bateria typu „paluszek” może trwale zatruć 1 m3 gleby lub tysiące litrów wody. Dzieci otrzymały od Pani Kasi pudełka do zbierania zużytych baterii.